Chillon je jeden z nejkrásnějších hradů Švýcarska stojí na skalnatém ostrohu, který vybíhá do vod  Ženevského jezera asi čtyři kilometry jihovýchodně od Montreux. Byl zbudován na ochranu horského průsmyku svatého Bernarda pravděpodobně již v 10. století a sloužil i jako celní stanice. V podzemí hradu byl žalář, kde byl vězněn převor ženevského kláštera Francois de Bonivard. Jeho osud inspiroval anglického romantika Byrona, který hrad navštívil v roce 1816. Věnoval mu proslulou báseň.

Chillon: Poslední přestavba ve 13. století

Současná podoba Chillonu je výsledkem přestavby architekta P. Mainiera působícího ve 13. století ve službách tehdejšího majitele vévody Petra II. Savojského. Pozdější úpravy neměly na vzhled hradu velký vliv – středověké sídlo zůstalo téměř stejně jako před staletími.

Švýcarsko, hrad Chillon

Dominantu Chillonu tvoří vysoká hlavní věž, přístupná po dřevěném schodišti. Tři hradní nádvoří obklopují reprezentační, obytné a hospodářské budovy. Protože skalisko, na němž se stavba nachází, je nerovné, je i půdorys místností nepravidelný a podlaží nestejné úrovně jsou propojena schodišti. Tato členitost ještě přidává hradu na zajímavosti i kráse.

Prohlídka s výhledem

Při prohlídce hradu Chillonu návštěvníky čekají nejen dobově zařízené interiéry s dřevěnými kazetovými stropy, nástěnnými malbami a sbírkami, ale také obávané podzemní cely.

  • Velká síň zaujme impozantními dubovými sloupy podpírajícími strop a erby majitelů hradu.
  • V Síni spravedlnosti jsou k vidění cenné tapisérie,
  • Slavnostní sál se sbírkou cínového nádobí a zbraní zdobí neobvyklý strop napodobující trup lodi.
  • Hradní kaple ze 13. století je vybavena nástěnnými malbami z počátku 14. století.
  • Z místností na jižní straně hradu se otevírá úžasný výhled na jezero a hory.

V podzemí byly žalářní kobky, v jejichž chmurných zdech trpěl převor ženevského kláštera sv. Viktora Francois de Bonivard, kterého dal v roce 1530 uvrhnout do kobky savojský vévoda. Nebohý reformátor byl přikován ke sloupu a svobody se dočkal až po šesti letech, když Chillon roku 1536 dobyli bernští občané.

Hrad Chillon přitahoval slavné spisovatele

Osudem Francoise de Bonivarda se nechal inspirovat slavný básník G. G. Byron (1788-1824), který hrad navštívil v roce 1816. Jeho přítomnost dokládá i jeho podpis uchovaný na jednom ze sloupů. Anglický romantik později napsal za jedinou noc veršovanou baladu Vězeň chillonský, v níž sugestivně vylíčil pocity uvězněného.

  • Na hradě se odehrává také část románu francouzského spisovatele a filozofa Jeana Jacquesa Rousseaua (1712- 1778) Nová Heloisa.
  • Hrad Chillon přitahoval i další spisovatele – například P. B. Shelleyho, A. Dumase, V. Huga, Ch. Dickense, H. Ch. Andersena či E. Hemingwaye.

Foto: Švýcarsko, hrad Chillon (pixabay.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.