Sehnat práci ve Švýcarsku není pro českého občana nic nemožného. Svá „ale“  práce ve Švýcarsku má. Jsou-li však splněny všechny úřední náležitosti, může být práce ve Švýcarsku dobrým startem do života, místem získání odborných zkušeností, referencí. Chce to jen “vejít se” do kvóty na udělování povolení k pobytu.

Volný přístup na švýcarský pracovní trh

Občané naší republiky mají od 1. 5. 2011 volný přístup na švýcarský pracovní trh. Občané České republiky patří mezi země EU-8 a tím pádem jsou rovnoprávní s ostatními občany EU/EHP a mají právo volně se usadit a pracovat ve Švýcarsku.

Kvóty pro udělení povolení k pobytu

Aby to aby nebyla takový “idylka”, přesně rok poté zavedlo Švýcarsko kvóty na udělování povolení k pobytu typu B pro občany ze zemí EU-8 a od 1. 6. 2013 pro všechny občany Evropské unie.

Kdy žádat o povolení

Jestliže chce občan získat povolení k pobytu, bude přihlíženo k délce trvání jeho pracovní smlouvy. Když má smlouvu na rok a víc, je vydáváno povolení typu B, ke kterému se kvóty vztahují. Kvóty jsou zavedeny vždy na jeden rok, pak nastává nové kontingenční období.

Je povoleno vydat 2180 povolení k pobytu typu B pro občany EU/EHP ročně. Povolení jsou vydávána čtvrtletně. Každé tři měsíce je uvolněno 545 jednotek:

 1. 1. května,
 2. 1. srpna,
 3. 1. listopadu
 4. 1. února.

Kde žádat o povolení

Povolení budou vydávají migrační úřady, kde musí občané EU-8 zažádat o vydání ještě před začátkem pracovní činnosti. Na prodloužení povolení typu B se kvóty nevztahují. To platí pro povolení vydaná po 1. 5. 2012 i pro žádosti o prodloužení stávajících dlouhodobých povolení k pobytu.

Práce turistů

Za určitých okolností lze pobývat ve Švýcarsku tři měsíce jako turista a přitom pracovat – ovšem záleží na povolání, které bude dotyčný vykonávat. Z toho důvodu je nutné kontaktovat vždy příslušný Úřad pro migraci/Amt für Migration v kantonu, ve kterém chce zájemce pracovat, a zjistit, zda lze tuto výjimku použít.

Povinnost přihlášení

Pokud česká občan přicestuje do Švýcarska s úmyslem výdělečné činnosti, je povinen se přihlásit do osmi dnů u kantonální cizinecké policie příslušné podle místa svého pobytu, vždy však před nastoupením svého pracovního poměru. Jestliže má oficiální pracovní smlouvu, předloží tyto dokumenty:

 • platný identifikační doklad
 • osvědčení o zdravotním pojištění (pojistná smlouva s uznanou zdravotní pojišťovnou)
 • pasovou fotografii
 • dokumenty občanského charakteru (family record booktel, oddací list, rodný list dětí…)
 • pracovní smlouvu

Krátkodobý a dlouhodobý pobyt

Švýcarsko poskytuje dva druhy povolení k pobytu, krátkodobé povolení k pobytu:

 1. do 364 dní
 2. a pětileté povolení k pobytu.

Informace podá příslušná obec. Osoby s krátkodobým povolením k pobytu nejsou povinné opustit Švýcarsko po ukončení jejich pracovní smlouvy.

Krátkodobé povolení k pobytu (povolení L EU/EHS)

K získání krátkodobého povolení k pobytu je třeba pracovní smlouva pro období méně než 12 měsíců. Žádost o toto krátkodobé povolení k pobytu musí být podána zaměstnavatelem u kantonálního úřadu trhu práce. Povolení k pobytu získáte na dobu trvání pracovního poměru. Při nové pracovní smlouvě můžete požádat o nové krátkodobé povolení k pobytu.

Povolení k pobytu (povolení B EU/EHS)

Jestliže má občan ČR pracovní smlouvu na jeden rok nebo na dobu neurčitou, musí požádat o povolení k pobytu, které je platné pět let. Toto povolení k pobytu zaručuje pracovní a geografický pohyb, to znamená, že může změnit povolání, místo pracovního výkonu nebo se stát osobou samostatně výdělečně činnou.

Při předložení pracovní smlouvy na jeden rok nebo více, může být povolení k pobytu prodlouženo na další období pěti let. Prodloužení může být omezeno, pokud by byl žadatel nezaměstnaný po dobu více než 12 měsíců po sobě.

Přeshraniční pracovník (povolení G EU/EHS)

Ke statutu přeshraničního pracovníka mají přístup všichni občané Evropské unie, nejenom ze sousedících zemí Švýcarska. Je zde ovšem podmínka návratu do mateřské země jedenkrát týdně.

Ekonomicky neaktivní osoby (penzisté, studenti…) musejí doložit, že mají dostatečné finanční zabezpečení na dobu pobytu a zdravotní a úrazové pojištění. Povolení pobytu se vztahuje na celé území Švýcarska, o změnách ale musí informovat příslušné instituce. Pracovní povolení je udělováno na pět let. Studenti musejí doložit, že jsou řádnými studenty univerzity nebo uznané střední školy.

Zdroj: S využitím materiálů MPSV ČR

Ilustrační foto: pixabay.com

Další články z rubriky

Štítky: , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.