Ženeva ležící na na břehu stejnojmenného jezerapři hranici s Francií je jiná, než jsou ostatní švýcarská města. Má kosmopolitní charakter, což je způsobeno mim o jiné i tím, že zde sídlí evropská centrála OSN a dalších nejméně dvě stě mezinárodních organizací. Víc než třetina obyvatel Ženevy jsou cizinci. Ženeva – i právě proto, že je sídlem mnoha nadnárodních společností – by v seznamu turistických cílů ve Švýcarsku neměla chybět.

Historie současné Ženevy

Původní osídlení se připisuje keltským Allobrigům, kteří vybudovali přes Rhônu první most.

 • Po nich Římané město rozšířili v prosperující obchodní centrum.
 • Vývoj silně ovlivnilo křesťanství a v době vlády Burgunďanů se stala Ženeva hlavním městem jejich prvního království.
 • Když v šestnáctém století dorazili kalvinisté, místní obyvatelé novou luteránskou víru rychle přijali za svou.
 • Až do konce osmnáctého století si dokázali udržet nezávislost.
 • O svobodu je připravil teprve Napoleon.
 • Po jeho porážce požádali o vstup do Švýcarské konfederace.
 • Ovšem než se Ženeva stala roku 1815 její součástí a napojila se na stávající kanton Vaud, musela jí Francie postoupit několik kilometrů pruhu země. Město totiž obklopovalo ze všech stran pouze francouzské území.

Ženeva, magnet společenského dění

Ženeva, Švýcarsko

I když leží Ženeva v rovině, výhledy na vrchol Mont Blancu, na skoro tisíc metrů vysokou vápencovou stěnu masivu Sale`ve či na temnou siluetu Jury na západě patří k nejsilnějším zážitkům.

Stejně významné postavení jako politické instituce zaujímají také kulturní zařízení. Více než třicet muzeí, mimo jiné:

 • proslulé Musée d’Histoire Naturelle,
 • Musée d’Art et d’Histoire,
 • Musée de l’Ariana s proslulými kolekcemi porcelánu a keramiky,

tři stovky galerií a mnoho festivalů činí ze Ženevy důležité centrum umění.

Vzpomínka na Mistra Jana Husa

Městu dominuje gotická věž katedrály sv. Petra na kopci uprostřed staré části. Teprve když se dostaneme do její blízkosti, poznáme, že stavba má s gotikou pramálo společného. Spíše jde o zvláštní kombinaci římského a řeckého slohu, výsledek rekonstrukce z osmnáctého století. Přísní luteráni odstranili z původně bohatě zdobeného katolického chrámu vše včetně oltářů a obrazů.

Mezi návštěvníky chrámu často bývá slyšet čeština. Češi uvnitř hledají kapli Makabejských. Původně v ní byl pohřben neblaze proslulý kardinál Jean de Brogny, který předsedal kostnickému koncilu v patnáctém století. Je paradoxní, že po různých peripetiích právě tato kaple byla koncem devatenáctého století zasvěcena Mistru Janu Husovi, kterého v Kostnici nechal kardinál de Brogny upálit.

Symbolem Ženevy je vodotrysk

Skutečným symbolem města je známý vodotrysk Jet d’Eau. Poprvé vytryskl v roce 1886, tehdy „pouze“ do výšky třiceti metrů. V současnosti dokážou silné motory vyhnat vodu téměř do sto padesáti metrů. Vodotrysk prošel během své existence několikrát rekonstrukcí. Dostal silnější motory a mohutnější pumpy. Ty při výkonu 1600 koní vytlačí do vzduchu až 30 000 litrů vody za vteřinu rychlostí 200 km/hod.

Sídlo na neutrální půdě

 • V roce 1863 v Ženevě Henri Dunant založil mezinárodní Červený kříž,
 • roku 1919 zde našla sídlo Liga (Společnost) národů.
 • V současnosti zde sídlí evropská centrála OSN. Její velkolepá  budova Paláce národů na severu Ženevy je po zámku ve Versailles nejrozsáhlejší stavbou v Evropě.
 • a dalších nejméně dvě stě mezinárodních organizací.

Více než třetina z téměř 200 tisíc obyvatel Ženevy jsou cizinci.

Foto: Ženeva (pixabay.com)

Další články z rubriky

Štítky: , , , , , ,

Tvůj komentář k článku

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.